Ledenvergadering


Vrijdag 23 maart hield het Rijssens Mannenkoor haar jaarlijkse ledenvergadering. De voorzitter Gert Jan Klein Legtenberg blikte in zijn openingsrede kort terug op het jaar waarin het 90-jarig jubileum werd gevierd. Een jaar met verschillende hoogtepunten, zoals de drukbezochte jubileumreceptie, de 2 jubileumconcerten in het Parkgebouw en natuurlijk de concertreis naar Wenen. Waar veel koren te maken hebben met een terugloop in leden, mag het Rijssens mannenkoor zich nog steeds verheugen in de belangstelling van nieuwe leden. In 2017 waren dit er 2, begin 2018 mocht men zelfs 12 nieuwe zangers begroeten. Het ledenaantal is nu bijna 140. Ook werd er een moment stilte gehouden in verband met het overlijden van een 3-tal leden.  Ondanks het feit dat de zaken voorspoedig verlopen en het Mannenkoor volle zalen trekt bij de diverse concerten, is er geen tijd om achter over te leunen.  Op initiatief van een aantal leden wordt er, met behulp van alle leden, een beleidsplan geschreven voor de komende 10 jaar. Geïnventariseerd zal worden wat er moet gebeuren, zodat er bij het 100-jarig jubileum er nog steeds sprake is van een bloeiende vereniging met vooral veel jonge zangers.  

Tijdens de jaarvergadering werden een zevental leden i.v.m. een jubileum in het zonnetje gezet. De heren Willem Borkent, Joop Borkent, Gerrit ter Keurs en Jan Stappenbeld zijn al 40 jaar lid, de heren Henk Nijkamp, Wim Gerritsen Mulkes en Arjan van ‘t Hul zijn allen vijfentwintig jaar lid. De jubilarissen werden door de voorzitter Gert Jan Klein Legtenberg geprezen voor hun trouwe lidmaatschap en hun inbreng in de vereniging. De jubilerende zangers ontvingen een oorkonde en insigne, terwijl de dames van de jubilarissen een boeket bloemen ontvingen. 

Ook dit jaar zit het koor bepaald niet stil. Er worden 12 concerten gegeven in heel Nederland. De eerstvolgende is op donderdag 5  april as in het Parkgebouw in Rijssen. Dan wordt er een benefietconcert gegeven samen met het Vocaal Ensemble De Twente Zangers. De opbrengst van het concert is bestemd voor het onderzoek naar de spierziekte ALS..


Klik hier om de jubileumgids online te bekijken.

Annie Schreijer-Pierik beschermvrouwe van het Rijssens Mannenkoor


Op vrijdag 4 november jl. gaf het Rijssens Mannenkoor een prachtig concert met het Jongenskoor Dzvinochok uit Kiev (Oekraïne). De Dionysiuskerk in Rijssen was het podium voor deze twee koren die elkaar die goed aanvulden en het publiek trakteerden op mooie zang en muziek. De dirigenten Freddy Veldkamp en Ruben Tolmachev haalden alles uit de kast om het publiek te vermaken en dat is zeker gelukt. Tijdens dit concert werd door het Rijssens Mannenkoor de nieuwe Kerst CD gepresenteerd, het eerste exemplaar werd uit gereikt aan niemand minder dan Europarlementslid mevrouw Annie Schreijer Pierik. In 2014 mocht zij ook al de eerste DVD van het Rijssens Mannenkoor ontvangen, daarop volgend mocht het Rijssens Mannenkoor een bezoek brengen aan Brussel. Op deze wijze ontstond er een band en bleven de contacten levendig. Annie Schreijer-Pierik was de vrouw waar ook de nieuwe kerst CD aan uitgereikt moest worden. Als volledige verrassing werd niet alleen de nieuwe Kerst-Cd aan haar uitgereikt, maar werd ze door voorzitter Gertjan Klein Legtenberg gevraagd of zij de beschermvrouwe van haar Rijssens Mannenkoor zou willen worden. Toch enigszins ontroerd, verrast maar ook zichtbaar trots tegenover staand aan een volle kerk, stemde zij hier volledig mee in. In haar dankbetoog gaf ze nogmaals aan dat muziek en zang elkaar verbindt, en hoe mooi kan het dan ook zijn dat tijdens een Oekraïne-discussie die ons bezighoudt dan ook een koor uit Oekraïne hier vanavond een concert geeft met het Rijssens Mannenkoor, dat is pas echt verbinden.

Het programma kreeg zijn vervolg en een ieder genoot van hetgeen gebracht werd. Pianist Gezinus Veldman op piano en natuurlijk ook koorsolist Ard Kamphuis lieten zich ook van hun beste kant zien. Het concert werd pas rond 23.00 uur pas afgesloten, het publiek kreeg spreekwoordelijk “veel waar voor hun geld”.

De nieuwe Kerst-Cd genoemd Christmas Tide is echte een top stuk geworden, de kerst-cd zal de muziekliefhebber tijdens kerst in een bijzondere kerstsfeer brengen. Op de kerst-cd staan prachtige nummers zoals Gloria, In his love, maar ook Stille Nacht en Cantique de Noël die op een bijzondere manier vertolkt zijn door het Rijssens Mannenkoor. Deze Kerst-Cd is echt een “wanna have”.

De Kerst-Cd is voor € 12.50  te bestellen via de website van het Rijssens Mannenkoor en te verkrijgen bij The Readshop aan de Haarstraat in Rijssen. Voor het Rijssens Mannenkoor staan er 3 kerstconcerten op het programma, op 20 december in Apeldoorn, 23 december in Rhenen en op 2e kerstdag voor eerst sinds jaren weer in het Parkgebouw in Rijssen